Gastro novum žilina skola

Denné menu Gastro Nóvum, Žilina – Kompletné denné menu. Gastro Nóvum, Žilina – podrobnosti o reštaurácii v najväčšom a najaktuálnejšom katalógu reštaurácií a menu.

Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Závodská cesta 296 0Žilina. Závodská cesta 296 Žilina – Súkromná SOŠ s vlastnou reštauráciou GASTRO-NÓVUM – SPV, pôsobiaca 24. Súkromná SOU spoločného stravovania v Žiline, poskytuje tieto možnosti štúdia: 3-ročný učebný odbor kuchár; 3-ročný učebný odbor čašník – servírka; 3-ročné . Súkromne SOU spoločného stravovania GASTRO NÓVUM v ŽILINE, Zilina. Súkromné stredné odborné učilište spoločného stravovania v Žiline bolo zriadené 1. Bohatá prax aj vlastná reštaurácia: Táto škola v Žiline má naozaj čo.

GASTRO NÓVUM reštaurácia – stredné odborné učilište spoločného stravovania. Adresa: Závodská cesta 296 Žilina 001. Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. Jána Kovalíka),; Oravská ulica (oproti základnej škole),; Nešporova ulica. Súkromná SOŠ , Reštaurácia Gastro – Nóvum.

Vzdělání: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní. Vzdělání: Súkromné SOU spoločného stravovania Gastro Nóvum Žilina – Kuchař Pracoval .

Comments are closed.