Krvný tlak hodnoty

Jeho silu najlepšie zmeriame na hlavnej tepne vychádzajúcej zo srdca, aj preto krvný tlak meriame práve na ramenách. Ak ale má byť hodnota tohto normálneho krvného tlaku spájaná s dlhým životom a nízkym rizikom ochorení koronárnych a iných ciev, potom by . Jeho hodnota je vyjadrená ako prvé číslo v zázname o hodnote krvného tlaku, napr.

Pri meraní krvného tlaku sa stanovujú dve hodnoty. Systolická hodnota je tlakové maximum v okamihu úderu srdca, diastolická hodnota tlakové . Pojmom krvný tlak označujeme tlak krvi v tepnách telového obehu. Normálne hodnoty sa v pokoji pohybujú okolo 1mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) . Nečudujte sa, že Váš krvný tlak dosahuje extrémne hodnoty a Vy si pomaly začínate kopať hrob. Je najvyšší čas zamyslieť sa nad sebou a zmeniť svoj životný . Ešte síce normálne, ale už nie optimálne sú hodnoty medzi 1až 1mmHg.

Ak sa srdce sťahuje, čo znamená, že sa vyprázdňuje (systola), krvný tlak stúpa. Krvný tlak, ktorý tak vzniká, sa nazýva systolický krvný tlak čiže horná hodnota. Aké sú príznaky zvýšenia krvného tlaku, kedy ísť ku lekárovi a ako si doma . Pre prípad samomerania krvného tlaku pacientom uvádzame príklad tabuľky rozdielu hodnôt nameraných v ambulancii a doma. Aké riziká prináša so sebou vysoký krvný tlak?

Prehľad Ako nízky krvný tlak (hypotónia) sa označujú hodnoty krvného tlaku ležiace pod normovou hodnotou primeranou veku. KT u dospelého človeka v pokoji sú 1mm Hg počas.

Ide však len o priemer, ideálny tlak sa líši podľa veku. Hodnotu svojho krvného tlaku zrejme poznáte. Diastolická (dolná) hodnota je zostatkový tlak pred ďalším sťahom srdcového svalu. Vysoký či nízky krvný tlak – čo robiť aj ako správne merať? Aby meranie hodnôt krvného tlaku malo zmysel, je potrebné zabezpečiť pri . Ak sám zistí, aké hodnoty krvného tlaku mal v čase pred a po nasadení liečby a vidí jej význam, lepšie s lekárom spolupracuje.

Krvný tlak sa meria v milimetroch ortuti – mmHg a je uvedený ako dve čísla.

Comments are closed.