Poklop na šachtu liatinovy

Liatinové poklopy sa používajú na zakrytie vstupných a revíznych šachiet na kanalizácii. Osádzajú sa v jazdných, peších, parkovacích, skladových a iných .

Cena za liatinový kanalizačný poklop je uvedená bez DPH. Kanalizačné skruže, kónusy, šachtové dná, liatinové poklopy a uličné vpusty. Liatinové poklopy pre triedy zaťaženia B1- F900. Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. Osadzovacie plochy rámu a veka sú liatinové, obrobené a tým je zaistená .

Triedy zaťaženia: A1 B12 C25 D4Používa sa na zakrytie vstupných otvorov do šácht, zabudovaných v oblasti peších zón, . PÚZDRO 3mm – pre osadenie na liatinový sokel DN 3štvorc. POKLOP AKSESS B 1PRE VODOVODNÉ ŠACHTY.

Comments are closed.