Spotreba elektrickej energie v rodinnom dome

Ceny elektrickej energie a zemného plynu podľa platných cenníkov pre r. Priemerná spotreba energie v bežnej domácnosti v RD. Kúrenie s peletami – Kúrenie, vetranie a klimat.

Odber elektrickej energie v rodinnom dome – Ele. Otázky a odpovede: odhad spotreby elektriny v dome – šetri. Odhad spotreby elektriny v rodinnom dome, ktorý plánujete postaviť, by mal vychádzať z projektu. Presný odhad závisí od viacerých detailov. Otázka zníženia nákladov na spotrebu elektriny je preto namieste. Priemerná mesačná spotreba elektriny pri 4-člennej rodine v dome dosahuje približne 2kWh.

Postupne sa udomácňujú aj v bytoch a rodinných domoch.

Ak je to vaša domácnosť,spotreba by nemala prekročiť 1200KWh ročne. Toto je žrút elektriny a toto žrútik elektriny. Relatívne ľahšie je to v rodinnom dome, kde môžete sledovať spotrebu elektriny i zemného plynu alebo iného paliva denne, týždenne alebo mesačne. Ročné prevádzkové náklady RD na energie pre vykurovanie, ohrev teplej vody a ostatnú spotrebu elektrickej energie. Graf návratností technologií vykurovania . Skôr ako začneme navrhovať FVE pre konkrétny rodinný dom, potrebujeme poznať spotrebu elektrickej energie (ďalej EE) daného rodinného .

Comments are closed.