Etiketa slušného správania

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania. Základom slušnosti je úcta a ohľaduplnosť k blížnym; zahŕňa aj úctu k sebe samému. Maturitné otázky › Náuka o spoločnostiV pamätiPodobné Hodnotenie: – ‎4hlasovetiketa = súhrn pravidiel spoločenského správania.

Pozdrav – muž sa prvý pozdraví žene, mladší staršiemu, podriadený nadriadenému, – zdravíme sa zdvorilo . V pracovnom prostredí sú zásady slušného správania veľmi dôležité a. Moderná etiketa pripúšťa tykanie medzi zamestnancami a ich šéfmi. Viete, ako sa správať v reštaurácii, na návšteve, kedy by mal muž dať. To, ze v ramci tvojej definicie slusnosti je spravne davat do ust inym . Ako je znalosť základných pravidiel slušného správania sa dôležitá, spoznáva na vlastnej koži stále viac ľudí. V podkategórii Etiketa, spoločenské správanie sa nachádza 1titulov.

Nový lexikón slušného správania poskytuje prehľad základných pravidiel slušnosti, . Kniha Pravidlá spoločenského správania (Dagmar Brázdová) – kúpte si ju pohodlne a za skvelú cenu . Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti. Etiketa ( z francúzskeho slova étiquette, lístok, štítok) môže znamenať: lístok s označením obsahu; pravidlá slušného správania.

Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách. V pracovnom prostredí sú zásady slušného správania veľmi dôležité a pre úspešnú kariéru priam nevyhnutné. Blaškovičovou pod názvom Spoločenská etiketa v praxi. Pri obede sedíme s rukami nad stolom alebo ľahko položenými na okraji stola, nikdy ich nedržíme pod stolom. Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka. Nový lexikón slušného správania poskytuje prehľad základných pravidiel slušnosti, ktorými sa môžete . Logika spoločenského správania napovedá, že ide o situácie, keď sme v určujúcej,.

Nevystačí už iba so základnými pravidlami slušného správania; treba, aby . SLUŠNOSŤ – vrodená, oChôdza, postoj, sedeniehľaduplnosť, úcta. ETIKETA – súhrn pravidiel a správania jednotlivcov a skupín, ovplyvnená .

Comments are closed.