Etiketa správania

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, . V pamätiPodobnéĎakujeme všetkým za účasť v tejto súťaži a knihu získava: Terézia Furová, Stankovany Gratulujeme Chcete si preveriť vaše vedomosti o spoločenskom správaní .

Pozdrav – muž sa prvý pozdraví žene, mladší staršiemu, podriadený nadriadenému, – zdravíme sa zdvorilo . Stolovanie a prestieranie Spoločenské pravidlá – etiketa správania sa pri stole. Základné spoločenské pravidlá – etiketa . V podkategórii Etiketa, spoločenské správanie sa nachádza 1titulov. Nový lexikón slušného správania poskytuje prehľad základných pravidiel slušnosti, . V pracovnom prostredí sú zásady slušného správania veľmi dôležité a. Moderná etiketa pripúšťa tykanie medzi zamestnancami a ich šéfmi.

Viete, ako sa správať v reštaurácii, na návšteve, kedy by mal muž dať prednosť žene? Kvíz prezradí, nakoľko sa viete správať v spoločnosti. Testovanie a vzdelávanie: Etiketa správania. Do pitevne môže vstúpiť iba personál Ústavu anatómie a študenti LF UPJŠ v sprievode alebo so súhlasom vyučujúceho. Etiketa ( z francúzskeho slova étiquette, lístok, štítok) môže znamenať: lístok s označením obsahu; pravidlá slušného správania. Netiketa je súhrn všeobecných pravidiel slušného správania užívateľov na internete.

Základy popisu netikety sú definované v anglicky písanom dokumente RFC . Blaškovičovou pod názvom Spoločenská etiketa v praxi. V pracovnom prostredí sú zásady slušného správania veľmi dôležité a pre úspešnú kariéru priam nevyhnutné. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti. Spoločenská etiketa, alebo etiketa správania je súbor zaužívaných pravidiel správania.

Pravidlá slušného správania a spoločenskú etiketu by sme mali dodržiavať aj v chráme.

Comments are closed.